Transparantie

Soort bemiddeling

Als ongebonden selectieve bemiddelaar maakt Baljeu en Staal voor u een keuze uit een selectie van verzekeringsmaatschappijen waar wij zaken mee doen. De selectie van verzekeringsmaatschappijen hebben wij gemaakt op basis van een aantal criteria. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden, wijze van schadebehandeling en de ervaringen met deze verzekeringsmaatschappijen tellen mee.

Ons volmachtbedrijf

Ons volmachtbedrijf Baljeu Assuradeuren is ontstaan uit ons bemiddelingsbedrijf Baljeu en Staal. Ons volmachtbedrijf Baljeu Assuradeuren beschikt over de bevoegdheid om namens een tweetal verzekeraars schadeverzekeringen te accepteren en schades af te wikkelen. Voor meer informatie over ons volmachtbedrijf verwijzen wij u naar de internetsite www.baljeuassuradeuren.nl.

Conflicterende belangen

Ter voorkoming van conflicterende belangen hanteert Baljeu Assuradeuren enkele regels welke u kunt terugvinden in de Kwaliteitsnormering NVGA, artikel 1.1. De Kwaliteitsnormering NVGA, artikel 1.1. kunt u vinden op bovengenoemde website, bij het onderdeel Assurantiekantoren.

Stel ons gerust uw vraag