Baljeu en Staal - Naaldwijk

Offerte aanvragen / direct afsluiten
Ik wil...
 

Aansprakelijkheid

Een aansprakelijkheids-
verzekering voor bedrijven zorgt dat u sterker staat!

Uiteraard heeft u uw zaken goed geregeld, maar vergissen is menselijk en ook in uw bedrijf kan er iets misgaan.

Één van uw medewerkers kan bijvoorbeeld letsel oplopen tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden en u als werkgever aansprakelijk stellen. Een consument kan schade lijden door uw produkt of diensten. En zo zijn er tal van voorbeelden te noemen.

Al deze gebeurtenissen kunnen grote financiële risico’s met zich meebrengen.
Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt u zich in tegen de financiële gevolgen van een dergelijke claim.