Baljeu en Staal - Naaldwijk

Digitaal schade melden Offerte aanvragen / direct afsluiten
Ik wil...
 

Transparantie

Soort bemiddeling

Als ongebonden selectieve bemiddelaar maakt Baljeu en Staal voor u een keuze uit een selectie van verzekeringsmaatschappijen waar wij zaken mee doen. De selectie van verzekeringsmaatschappijen hebben wij gemaakt op basis van een aantal criteria. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden, wijze van schadebehandeling en de ervaringen met deze verzekeringsmaatschappijen tellen mee.

Ons volmachtbedrijf

Ons volmachtbedrijf Baljeu Assuradeuren is ontstaan uit ons bemiddelingsbedrijf Baljeu en Staal. Ons volmachtbedrijf Baljeu Assuradeuren beschikt over de bevoegdheid om namens een tweetal verzekeraars schadeverzekeringen te accepteren en schades af te wikkelen. Voor meer informatie over ons volmachtbedrijf verwijzen wij u naar de internetsite www.baljeuassuradeuren.nl.

Conflicterende belangen

Ter voorkoming van conflicterende belangen hanteert Baljeu Assuradeuren enkele regels welke u kunt terugvinden in de Kwaliteitsnormering NVGA, artikel 1.1. De Kwaliteitsnormering NVGA, artikel 1.1. kunt u vinden op bovengenoemde website, bij het onderdeel Assurantiekantoren.

Privacystatement

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS) te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.